Cases a Albons, 2007-2009

Dues cases + pavelló de convidats al Quadró de les vinyes, nucli antic d'Albons, Baix Empordà, Girona, 2007-2009. OBRA SELECCIONADA I EXPOSADA A PARIS A LA MOSTRA D’ARQUITECTURA CATALANA 2004-2009 PORTRAIT D’EPOQUE / OBRA FINALISTA 13ª CONVOCATORIA PREMIS D'ARQUITECTURA DE LES COMARQUES DE GIRONA, 2009.

El Quadró de les Vinyes és un tros de 900 m2 amb tres límits contigus a les antigues construccions rurals i el quart obert a les magnífiques vistes de l'Empordà. El programa és de dos habitatges i un pavelló de convidats amb els espais tècnics comuns. Es planteja una sola construcció que assumeix la dualitat programàtica des de la unitat formal: cosir el que fins ara era un buit amb l'entorn edificat. Els dos habitatges són semblants però plantejats formalment a partir de diferències de programa i de variables contextuals, les magnífiques vistes de tota la plana amb el Mediterrani i el Pirineus de rerafons, l'orientació, la tramuntana; a partir de variables econòmiques, de mitjans i de costos, pocs materials; a partir de variables constructives, materials contemporanis, com la termorgila vista, envernissada o pintada i els plafons d'encenalls i ciment per executar tots els tancaments: colors vermellosos i grisosos (que tiren a negres) de construccions austeres d'antigues parets mitgeres de ceràmiques vistes i arrebossats de ciment pòrtland i calç, embrutats pel pas del temps amb regalims i parasitats amb líquens propis d'una arquitectura que per sobre de tot passa desapercebuda.