Casa a Tenerife, 2001-2011

Casa bioclimàtica als terrenys de l'Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, Parque Eólico, Polígono industrial de Granadilla de Abona, sur de Tenerife, 2001-2011. TERCER PREMI "CONCURSO INTERNACIONAL 25 VIVIENDAS BIOCLIMATICAS PARA LA ISLA DE TENERIFE".

Les condicions de confort tèrmicament benignes i eòlicament desfavorables ens van donar la idea de concebre l’habitatge com un casc hermètic. A més calia usar un material de construcció massiva que tingués una inèrcia que afavorís l’aprofitament màxim de les condicions tèrmiques favorables per descartar qualsevol sistema de climatització actiu. La casa protegida amb terra permet esquivar les puntes climàtiques i obtenir ambients amb temperatures poc fluctuants. L’habitatge es genera a partir de les característiques geomètriques de la parcel·la circular que estableixen les bases del concurs, intentant d’apropiar-se visualment del màxim sobrant de terreny inclòs dins l’àrea de construcció. La casa s’organitza com una successió d’habitacions que es comuniquen i es relacionen pel pati central obert, d’accés i que actua com la peça de relació i distribució, donades les favorables condicions climàtiques. Totes les dependències tenen un altra pati protegit pels talussos de terra que assegura façana nord i sud a cada una d ‘elles. Tanmateix assegura un confort psicològic amb vistes al Teide i a L’Oceà Atlàntic.