Centre d'Assistencia Primaria a Sabadell, 2003

Centre d'Assistència Primària CAP Concòrdia, Sabadell, 2003. FINALISTA CONCURS RESTRINGIT.

Els terrenys proposats per a ubicar el nou CAP, doncs, es situen a la plaça Sant Agustí, entre els carrers de la Lusitània, de Feliu de la Penya i el Passeig de Flemming, també al barri de la Concòrdia. El terreny és pràcticament pla i ocupa dins de la plaça Sant Agustí el front del Carrer de Feliu Penya. Dintre d’aquest àmbit reservat per equipament es dedueix de la modificació puntual de planejament un rectangle aproximat de 15m x 57,50 m amb orientació Nord-oest / Sud –est per a les dues bandes mes llargues, per construir el futur CAP. Poder alliberar el màxim d’espai de plaça tot dotant-la d’un espai d’ombra amb el porxo de l’edifici coincidiria amb la sensibilitat mostrada pels veïns pel que fa a la modificació de Pla d’ordenació dels espais lliures de la Plaça Sant Agustí amb la finalitat de què el futur CAP resti el mínim d’espai de lleure i millori la qualitat de la Plaça. La coberta és un element visual més del conjunt d’espais lliures de la Plaça Sant Agustí. Es proposa de tractar-la a manera de terrat ecològic lleuger (no transitable) amb la finalitat d’aportar un benefici mediambiental i estalvi energètic. La decisió de construir la totalitat de la planta primera, permet alliberar un generós espai porxat en planta baixa que té alhora la condició d’accés al CAP i la condició de zona d’ombra de la plaça Sant Agustí. El planteig de la solució proposada posa de manifest la conveniència de relacionar el nou edifici i el seu l’accés a través d’aquest espai cobert, amb l’espai públic que aquest generarà dintre de la Plaça de Sant Agustí. Prenent aquests decisions, es reforcen les visuals que existeixen actualment i les relacions d’accés i de pas a l’espai públic que avui funcionen a la Plaça. La part construïda del CAP en planta Baixa és també el suport i el final d’una zona de la plaça Sant Agustí i, per tant, és preveu que pugui ser utilitzada complint amb els requeriments interiors de bon funcionament de les dependències que hi ha darrera i els requeriments exteriors del bon us de l’espai públic sense interferències (les dependències interiors, del CAP, i les exteriors, de la Plaça). La volumetria que defineix la planta primera, aixecada del terra, també s’haurà d’entendre en funció d’aquesta doble relació; “des de dins” i “des de fora”. Vista des de la plaça l’aspecte és el de neutralitat que no traspassa l’ús directe de l’interior, l’ús sanitari, i vista des de l’interior acompleix els requeriments propis dels espais amb visuals agradables però mantenint el grau de privacitat indispensable per al correcte desenvolupament de les tasques que s’hi porten a terme.