Centre comercial Maremagnum Port Vell a Barcelona, 1999

Centre Comercial Maremagnum, Port Vell, Barcelona, 1999.SEGON PREMI CONCURS RESTRINGIT.

El projecte presentat per l’ampliació i reforma del Maremàgnum té com objectiu: Crear espais en ombra de passeig peatonal, tractar els espais públics exteriors per lligar-los als usos comercials de la ciutat, relacionar els espais comercials interiors amb aquests espais exteriors i reforçar la comunicació visual i física entre les diferents plantes de l’equipament. El projecte reorganitza l’estructura comercial amb l’objectiu d’aconseguir l’augment de vendes incrementant 4.802 m2 de botigues i 3.063 m2 de cinemes. Es pren el criteri de creuar les grans botigues perpendicularment a l’eix sud-oest/nord-est amb passos públics que tenen la intenció d’obrir-se cap l’entorn marítim i s’incorporen tres grans operadors que es tanquen als exteriors i prenen una posició central que s’obre cap l’interior. S’incrementen a catorze les vuit sales de cinema actuals sobreposant-les a les mateixes, que també es reestructuren per oferir la millor oferta cinematogràfica de la ciutat.